Szkolenie dotyczące programu “Czyste powietrze”

Czyste powietrze

W dniu 14  września  2021  r. o godz. 16.00  w  Urzędzie Gminy Dydnia, odbyło się szkolenie z programu „Czyste powietrze”.  Organizatorem szkolenia była Gmina Dydnia, która na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie prowadzi punkt informacyjno – konsultacyjny i w ramach tej działalności informuje o zasadach działania programu Czyste powietrze, udziela zainteresowanym konsultacji indywidualnych oraz grupowych (szkolenia).

Szkolenie  prowadziła  Pani Paulina Staszczak – Doradca  Handlowy  ds. Termomodernizacji, która przekazała uczestnikom szkolenia niezbędne informacje o programie „Czyste powietrze”, w tym o warunkach udzielania dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej, o uldze  termomodernizacyjnej  jak również o  korzyściach   wynikających  ze  współpracy  z   Doradcą  ds.   Termomodernizacji  jak  również o korzyściach wynikających z prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy Dydnia.

Przypominamy, że punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” obsługiwany jest w dniach:

– wtorek od godz. 8.00 do 13.00,

– środa od godz. 10.00 do 15.00.

407