Pomoc Żywnościowa

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni informuje, że w dniach od 18 do 23 kwietnia 2024 roku w godz. 9:00 do 14:00 będą wydawane skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2021-2027 Podprogramu 2023 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.

Skierowania będą uprawniać do późniejszego odbioru żywności.

Warunkiem wydania przez Ośrodek Pomocy Społecznej skierowania jest przedstawienie dochodów netto za ostatni miesiąc, nakaz podatkowy lub zaświadczenie o wysokości posiadanego gospodarstwa.

Dla osób pracujących druk zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Dydnia: gminadydnia.pl lub GOPS w Dydni : gops-dydnia.pl.

Termin dystrybucji żywności zostanie podany w późniejszym terminie na stronach internetowych Urzędu Gminy w Dydni oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?

Pomoc w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2023 udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza:

* 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej

* 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Z pomoc żywnościowej mogą skorzystać także obywatele Ukrainy przebywający na terenie naszej Gminy.

Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia

154