Będzie bezpieczniej – powstaną kolejne odcinki chodników przy drodze wojewódzkiej


Kilkumiesięczne rozmowy wójt gminy Dydnia Alicji Pocałuń z przedstawicielami zarządu województwa podkarpackiego zaowocowały decyzją o dofinansowaniu i realizacji inwestycji polegającej na budowie kolejnych odcinków chodników przy drodze wojewódzkiej.
W ramach inwestycji realizowanych ze środków przyznanych przez samorząd województwa podkarpackiego będą wybudowane trzy odcinku chodników o łącznej wartości około 1 300 000 zł. Mieszkańcy miejscowości Niebocko, Krzemienna oraz Dydnia zyskają kolejne odcinki chodników:
w Dydni powstanie 111 m chodnika o szacunkowej wartości 310 800 zł,
w Krzemiennej 91 m chodnika o szacunkowej wartości 254 800 zł
Będą to inwestycje zrealizowane jeszcze w 2024 roku
w Niebocku 262 m chodnika o szacunkowej wartości 734 400 zł
Będzie to inwestycja zrealizowana w 2024 i 2025 r.

Odcinkowej przebudowy doczeka się droga wojewódzka 835. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi ponad 1,1 mln zł. i będzie to zadanie współfinansowane z budżetu gminy Dydnia.
– W Dydni zostanie wyremontowany odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej ze środków województwa podkarpackiego o wartości 70 000 zł, przy współudziale finansowym gminy Dydnia.
– W ramach zadań jednorocznych województwa podkarpackiego zostanie wybudowany odcinek chodnika w Niebocku o szacunkowej wartości 350 000 zł, przy współfinansowaniu gminy Dydnia.

Wicemarszałek Piotr Pilch podczas wizyty w gminie Dydnia poinformował również o planach powstania przejścia dla pieszych przy szkołach muzycznej i podstawowej w Dydni. Zmianie ulegnie organizacja ruchu na odcinku kilometra drogi w pobliżu planowanego przejścia. Utwardzone zostanie dojście do przejścia, z kostki brukowej, rowy zostaną przykryte, a krawężnik po drugiej stronie przejścia zostanie obniżony. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na wprowadzeniu oznakowania pionowego i poziomego. Na jezdni zostaną namalowane linie segregacyjne, które poprawią bezpieczeństwo również kierowców. Projekt, którego koszt po stronie gminy wyniesie 20 000 zł, ma na celu zadbanie o bezpieczeństwo uczniów, ich rodziców i dziadków udających się do szkół oraz do kościoła. Ten odcinek drogi jest wyjątkowo niebezpieczny, a zmiana organizacji ruchu stanowi odpowiedź na liczne wnioski mieszkańców gminy o utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych i efektem wielu rozmów z zarządem województwa podkarpackiego.

317