Wkrótce ruszą prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza w kościele w Dydni  


Dobra współpraca samorządu gminy z parafią w Dydni zaowocowała kolejnym ważnym dla dydyńskich parafian przedsięwzięciem realizowanym w kościele pw. św. Michała Archanioła i św. Anny. Za sprawą merytorycznie opracowanego wniosku o dotację na prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego, parafia w Dydni poszczyci się odnowionym i zabezpieczonym przed niszczeniem ołtarzem. Projekt zyskał pozytywną ocenę w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków i wsparcie w wysokości 541 000 zł, 11 045,39 zł stanowi wkład własny.

Decyzją podkarpackiego konserwatora zabytków prace przy ołtarzu mają na celu poprawę stanu technicznego obiektu oraz przywrócenie mu pierwotnego stanu estetycznego. Będą one obejmować m.in.: malarstwo sztalugowe, rzeźby i elementy architektoniczne oraz metalowe aplikacje tabernakulum.

 Głównym celem realizacji tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie tak cennego zabytku, który stanowi jeden z najbardziej wartościowych obiektów, będący pracą rąk przodków, którzy współfinansowali dydyńską świątynię. Symbolem uszanowania pracy rąk rolników – współfundatorów, jest figura św. Izydora Oracza na szczycie ołtarza – patrona chłopów.  

Został już wyłoniony wykonawca prac, zaś wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń wraz ks. proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła i św. Anny Janem Dąbalem podpisali umowę na przekazanie dotacji. Prace konserwatorskie rozpoczną się wkrótce i powinny zostać zakończona do 31 października 2025 r.

293