Ponad 9 milionów zł dofinansowania dla Gminy Dydnia w ramach II edycji Polskiego Ładu

polski ład

Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie o łącznej wartości 9 400 000 zł w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

  • “Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawą i montażem urządzeń do budowy systemu nadzoru nad produkcją i jakością sieci dostaw wody w Gminie Dydnia”
    Dofinansowanie: 4 750 000 zł
  • “Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia”  
    Dofinansowanie: 2 850 000 zł 
  • “Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dydnia”
    Dofinansowanie: 1 800 000 zł

W ramach II naboru wniosków każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Otrzymane dofinansowanie jest w 100% bezzwrotne.

Środki te stanowią bardzo dużą pomoc dla samorządu Gminy Dydnia. Umożliwią one bowiem realizację długo wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji – gruntowną modernizację infrastruktury drogowej, budowę oświetlenia, a także infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co przełoży się bezpośrednio na jakość oraz komfort życia w naszej gminie.

polski ład
496