Program Zakorzenione – liderki dla środowiska

zakorzenione

Fundacja Roll-na, grupa Sołtyski, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Fundacja Polska z Natury zapraszają do nowego programu – „Zakorzenione”. Program skierowany jest do liderek – sołtysek, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, a także przedstawicielek i przedstawicieli organizacji lokalnych, którzy realizują lub chcą realizować działania prośrodowiskowe z mieszkańcami na obszarach wiejskich.

Założeniem programu jest wspieranie inicjatyw, które angażują lokalną społeczność w podejmowanie przedsięwzięć na rzecz przyrody i środowiska. Chcemy wzmacniać i wspierać oddolne pomysły, które wyrażane są z troski o swoją „małą ojczyznę”.

W pierwszej fazie projektu do działań zostanie zaproszonych 80 liderek, które w ramach programu otrzymają wsparcie merytoryczne i edukacyjne dotyczące tego, jak współpracować z mieszkańcami i realizować akcje prośrodowiskowe. Wybrane projekty opracowane przez sołtyski i członkinie KGW otrzymają także wsparcie finansowe. Zostanie nim objętych nie mniej niż 40 inicjatyw.

Do Programu Zakorzenione dołączą organizacje lokalne, które także będę brały udział w specjalnie dla nich przygotowanych działaniach edukacyjnych. Następnie 10 inicjatyw otrzyma wsparcie finansowe na działania prośrodowiskowe realizowane w lokalnych społecznościach.

W ramach programu odbędą się webinary, konsultacje z ekspertami, spotkania regionalne, a także wydarzenia sieciujące liderki, organizacje i partnerów.

Zapraszamy do Programu Zakorzenione, który ma być przestrzenią do dialogu i budowania porozumienia na rzecz środowiska naturalnego.

Otwieramy rekrutację dla liderek gotowych do działania na rzecz środowiska.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś liderką – sołtyską lub członkinią Koła Gospodyń Wiejskich
 • mieszkasz na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, Kaszub lub wschodniej części Mazowsza
 • działasz lub chcesz rozpocząć działania na rzecz środowiska naturalnego w swojej okolicy
 • wspierasz, integrujesz i troszczysz się o lokalną społeczność
 • chcesz zrealizować wydarzenie, które będzie miało pozytywny wpływ na przyrodę i środowisko.

W Programie:

 • wsparcie merytoryczne i eksperckie – spotkania online i na żywo m.in. 6 webinarów, 6 spotkań ze specjalistami
 • indywidualne konsultacje projektów działań
 • nawiązanie kontaktów z innymi liderkami i liderami, którzy działają w różnych regionach Polski –  3 spotkania regionalne
 • spotkania sieciujące liderki i organizacje – 2 szkolenia ogólnopolskie.
 • wsparcie w działaniach promocyjnych
 • dostęp do materiałów szkoleniowych
 • doradztwo w zakresie budowania materiałów edukacyjnych
 • możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na działania w wysokości do 3000 zł.
149