Przebudowa drogi gminnej Witryłów-granica gminy/Łodzina

Rządowy Fundusz

„Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 117360R Witryłów-granica gminy/ Łodzina/ KM 0+000 do KM 0+998 na działkach nr 631, 643, 733, 699/3,  353/4”

Dofinansowanie: 610 109,00 zł

Gmina Dydnia pozyskała dofinansowanie w wysokości 610 109,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 117360R Witryłów-granica gminy/ Łodzina/ KM 0+000 do KM 0+998 na działkach nr 631, 643, 733, 699/3,  353/4”.

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 117360R zostaną wykonane przepusty i odwodnienie drogi, podbudowa na poszerzeniu drogi wraz z nawierzchnią asfaltową oraz poboczami.

Realizacja w/w inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również na rozwój terenów inwestycyjnych i rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Dydnia.

125