Przekazanie sprzętu sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego VICTORIA Niebocko

piłka

W dniu dzisiejszym w sali narad Urzędu Gminy w Dydni odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu sportowego tj. piłki nożne, piłki siatkowe, piłki do futsalu, siatkę do siatkówki dla LKS VICTORIA Niebocko – zakupionego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok realizowanego na podstawie Umowy nr DFS-V.7241.29.2022 z dnia 5.10.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń przekazała na ręce Prezesa Klubu LKS VICTORIA Niebocko Dawida Kaseji sprzęt sportowy, który będzie służył do prowadzenia zajęć sportowych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dydnia.

Na realizację zadania Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000 tys. zł.

629