Nekrolog

Nekrolog

Rodzinie i bliskim

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Krzywem

śp. Jadwigi Kraczkowskiej

W tej niezwykle trudnej i bolesnej chwili łączymy się z Wami w naszych myślach i modlitwach.

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia

846