Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła Filialnego Rzymskokatolickiego p. w. Matki Bożej Anielskiej w Niewistce, dz. nr ewid. 220

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu nr RPOZ/2022/6722/PolskiLad w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pt. „Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła Filialnego Rzymskokatolickiego p. w. Matki Bożej Anielskiej w Niewistce, dz. nr ewid. 220”

80