Dzień Samorządu Terytorialnego


Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego samorządowcom, pracownikom jednostek samorządowych i instytucji podległych, radnym, sołtysom – dziękując za owocną współpracę na rzecz lokalnej społeczności – satysfakcji z realizowanych działań, optymizmu, kreatywności, dobrego zdrowia i życzliwości na co dzień

życzą
Przewodniczący Rady Gminy Dydnia – Piotr Szul
Wójt Gminy Dydnia – Bożena Chorążak
Sekretarz Gminy Dydnia – Edyta Kuczma

102