„Remont, rozbudowa oraz przebudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Dydni”


Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli na terenie gminy Dydnia ukazała, że potrzeby na zapewnienie miejsc dla najmłodszych mieszkańców – pomimo poczynionych w tym kierunku starań – są wciąż niewystarczające. Rodzice sporej liczby dzieci nieprzyjętych do przedszkoli zostali poproszeni o zadeklarowanie zainteresowania przyjęciem do przedszkola w  planowanym do utworzenia dodatkowym oddziale przedszkolnym.  

Przedszkole Gminne w Niebocku dysponuje wystarczającą bazą lokalowo-dydaktyczną, wraz z zapleczem kuchennym. 

Budynek Samorządowego Przedszkola w Dydni zostanie rozbudowany o dodatkowe dwa pomieszczenia dydaktyczne wraz z zapleczem sanitarnym, które są niezbędne do utworzenia oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci. Wydzielone w tej części będą pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomocnicze. Przebudowane zostaną także pomieszczenia znajdujące się w module przylegającym do rozbudowywanej części przedszkola. Na całym budynku zostanie wymienione pokrycie dachowe. Powstanie zadaszony taras, a rozbudowywana część funkcjonalnie zostanie połączona z istniejącą. Wykonawca jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej inwestycji.

Jest to rozwiązanie przejściowe, z uwagi na fakt rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Dydni, które jest zlokalizowana najbliżej miejscowości: Końskie, Witryłów, Niewistka, Obarzym, Krzemienna, Wydrna i Temeszów.  

354