Rewitalizacja parku w Niebocku


Park w Niebocku odzyska swoją świetność w zupełnie nowoczesnym stylu, tak by służył wszystkim mieszkańcom Niebocka, gminy a także turystom. Koncepcja rewitalizacji tej perełki architektonicznej uwzględnia:

  • przebudowę trybun sportowych,
  • budowę zadaszonej sceny plenerowej,
  • budowę placów utwardzonych,
  • budowę alejek spacerowych,
  • montaż obiektów małej architektury,
  • rozbudowę placu zabaw,
  • budowę wspinalni,
  • rozbudowę siłowni terenowej,
  • przebudowę stawu,
  • rozbudowę oświetlenia parkowego

Aleje spacerowe od północnej strony pozwolą podziwiać piękne widoki. Powstanie utwardzona
ścieżka połączona ze schodami terenowymi prowadzącymi przez skarpę. Przy alejach spacerowych zamontowane będą ławki, kosze na śmieci, latarnie oraz tablice edukacyjne z ciekawostkami dotyczącymi terenu i istniejącego na nim kiedyś dworku.

Istniejąca siłownia zewnętrzna zostanie uzupełniona o 5 nowych urządzeń. Jako alternatywa do powyższych urządzeń uwzględniany jest zestaw Street Workout.

Z myślą o młodzieży powstanie pierwszy na terenie gminy SKATEPARK, służący do jazdy na rowerach (bmx), deskorolkach oraz rolkach.

Istniejący plac zabaw zostanie powiększony o strefę dla malucha wyposażoną w 5 urządzeń
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w wieku od 1 do 4 lat.

Przy boisku zostaną zamontowane trybuny z 216 miejscami, złożone z 5 rzędów z siedziskami podzielone na kilka stref schodami, przebiegającymi przez środek, zlokalizowane od zachodniej strony boiska.

Skarpa zostanie zagospodarowana jako naturalne schody, stanowiące atrakcję dla uczniów jak i miejsce rekreacji. Dodatkowo takie ukształtowanie terenu tworzy „widownię” i może stanowić naturalne miejsca do organizacji różnorodnych przedsięwzięć realizowanych przez szkołę.

Wokół stawu powstanie alejka spacerowa z drewnianymi podestami. Dodatkowo utworzony zostanie mały mostek. Atrakcyjny widok będzie można podziwiać z pomostu zakończonego okrągłym obejściem, do którego wejście znajdzie się od strony altany. Na brzegu rozmieszczone będą miejsca do siedzenia z siatki i drewna, z uwzględnieniem bezpiecznych balustrad.

Utworzone zostaną nowe alejki spacerowe o długości ok. 180 m2 częściowo szutrowe, częściowo utwardzone kruszywem, częściowo drewnem, a w części wykonane jako ścieżki sensoryczne.

Poprawę bezpieczeństwa i dogodny dojazd umożliwi droga techniczna, umożliwiającą przejazd pojazdów wokół terenu boiska przyszkolnego utwardzona kostką.

W częściach parkowych, ze względu na charakter miejsca – tereny dawnego dworku zamontowane będą lampy stylizowane.
Łączny szacunkowy koszt wynosi 1 782 736,54 zł. Jest to projekt realizowany w ramach zadania Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Dydnia  Dofinansowanie: Polski Ład, edycja 8.

W planach jest również rozbudowa OSP w Niebocku o dodatkowe pomieszczenia garażowo- magazynowe, w którym będzie zaparkowany quad ratowniczy OSP Niebocko.

Projekt obejmuje też wykonanie tarasu z zadaszeniem z bezpośrednim wyjściem z sali tanecznej Domu Strażaka w Niebocku. Taras będzie zlokalizowany nad drzwiami garażowymi co dodatkowo będzie stanowiło dodatkową przestrzeń zadaszona dla działań OSP Niebocko.  

296