Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023


W dniu 1 września 2022 r. w placówkach oświatowych Gminy Dydnia, podobnie jak i na terenie całej Polski, rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023.

Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń wraz z Sekretarz Gminy Dydnia Edytą Kuczmą oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dydni Jolantą Biedą uczestniczyły w uroczystościach inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Dydni oraz Zespole Szkół w Niebocku.

Obydwie te placówki biorą udział w programie Dostępna Szkoła, w związku z czym po wakacjach uczniowie powrócili do gruntownie wyremontowanych budynków.

Dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Niebocku nowy rok szkolny przyniósł również zmianę na stanowisku dyrektora szkoły. Po wielu latach pracy w szkole na emeryturę odeszła dyrektor Bożena Chorążak. Dyrektor oficjalnie pożegnała się z uczniami, rodzicami oraz kadrą pedagogiczną podczas zakończenia roku szkolnego, jednak w czasie wakacji nadzorowała jeszcze rozpoczęte prace inwestycyjne związane z rozbudową hali i programem Dostępna Szkoła. Formalnie zmiana na stanowisku dyrektora nastąpiła z dniem 1 września 2022 r.

W ramach przeprowadzonego konkursu nowym dyrektorem szkoły została Beata Dżoń. Podczas inauguracji roku szkolnego Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń złożyła nowej dyrektor serdeczne gratulacje, życząc wielu sukcesów i powodzenia w realizowaniu powierzonych zadań.

655