Zamknięcie drogi powiatowej 2041R Niewistka przez wieś

Uwaga

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  nr 2041R Niewistka przez wieś w km 0+000 – 0+555 w miejscowości Niewistka w dniu 7.09.2022r. (środa)  w godz. od 8.00 do 16.00 i w 08.09.2022 (czwartek) w godz. od 7.00 do 16.00 związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni.

Inspektor Nadzoru ZDP – Brzozów

Anna Pytlak

299