Rozwój Sportu w Gminie Dydnia

beniaminek

W dniu 18 października 2022 roku w Urzędzie Gminy w Dydni, z inicjatywy Wójta Gminy Dydnia Pani Alicji Pocałuń odbyło się spotkanie pod hasłem „Sport w Gminie Dydnia”.

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół, prezesi klubów sportowych, działacze sportowi z terenu gminy oraz przedstawiciele Akademii Piłkarskiej Beniaminek PROFBUD Krosno: Pan Jarosław Kwella, Pan Marek Adamiak oraz Pan Patryk Akslar.

Wójt Gminy Alicja Pocałuń powitała wszystkich uczestników, a następnie przedstawiła ważne aspekty sportu w Gminie Dydnia.

Sport w Gminie Dydnia jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Jest dziedziną życia społeczności lokalnej, którą trzeba zorganizować, zagospodarować i wspierać. Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny, szacunku i zasad fair play.

Samorząd Gminy dostrzega to i od wielu lat wspomaga finansowo kluby, które przyczyniają się do rozwoju sportu. Pracuje również, nad umożliwieniem dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania zainteresowań sportowych”.

Tylko w 2022 roku łączna kwota dotacji jaką Gmina Dydnia przekazała na działalność sportową wyniosła 95300,00 zł., natomiast w okresie trzech lat  wyniosła 272 100,00 zł.

Pan Jarosław Kwella z Akademii Piłkarskiej Beniaminek PROFBUD Krosno przedstawił profil działalności Akademii Piłkarskiej Beniaminek PROFBUD Krosno. Poinformował zebranych że „celem Akademii  jest przede wszystkim szkolenie przyszłych zawodników grających na najwyższym poziomie rozgrywkowym, ale również wychowywanie młodego człowieka. Beniaminek na co dzień kształci około 600 młodych adeptów piłki nożnej w wieku od 3-16 lat. Ludzie pracujący w Beniaminku to pasjonaci, którzy nie boją się ciężkiej i systematycznej pracy, wierzymy, że nie ma rzeczy niemożliwych.”

Następnie przedstawiono ścieżkę rozwoju dzieci w Beniaminku oraz szczegóły projektu „Beniaminek Soccer Schools”, który jest skierowany do wszystkich dzieci w wieku 7-13 lat, kochających futbol i zdrową sportową rywalizację,  oferujący możliwość gry w profesjonalnych rozgrywkach piłkarskich i turniejach. Projekt początkowo był realizowany w Krośnie i okolicach. Ostatnio powstały dwa kolejne oddziały Beniaminek Soccer Schools w Rzeszowie  i Iłży. Akademia jest otwarta na tworzenie nowych oddziałów, służy swoją pomocą i wsparciem.

Po przedstawieniu prezentacji dyskutowano z zaproszonymi gośćmi o możliwości otwarcia Soccer Schools na terenie Gminy Dydnia. Pani Jolanta Bieda Dyrektor ZOS odniosła się do przedstawionych informacji oraz podkreśliła, że sale sportowe, które są w szkołach są po to by służyć dzieciom, dorosłym do rozwijania sportowych pasji nie tylko w godzinach lekcyjnych ale również poza nimi. Dodała również, że Gmina Dydnia jest otwarta na propozycję utworzenia  na naszym terenie Akademii Piłkarskiej oraz na inne działania promujące sport.

Pan Henryk Dąbrowiecki podziękował przedstawicielom Akademii Beniaminek za przedstawienie informacji o ich działalności oraz Pani Wójt za możliwość spotkania i dyskusji o perspektywach rozwoju sportu w naszej gminie. Dodał również, że cieszy go każda aktywność sportowa młodych ludzi i rozwijanie w nich pasji do sportu.

Następnie głos zabrał prezes ULKS „Grabowianka” Grabówka Jacek Adamski, który podkreślił, że Akademia Beniaminek PROFBUD Krosno jest naprawdę profesjonalną szkołą na wysokim poziomie, która umie pokierować swoimi zawodnikami. Dodał, że sam w swoim klubie wyłania zawodników, którzy mają sportowy potencjał i już kilka osób z terenu Gminy Dydnia przeszło do Beniaminka i innych klubów, w których w profesjonalny sposób rozwijają pasję i umiejętności gry w piłkę nożną. Podziękował również Pani Wójt za współpracę, pomoc i dofinansowanie klubów sportowych z terenu gminy.

Podsumowując spotkanie Wójt Gminy Pani Alicja Pocałuń podziękowała wszystkim za owocne spotkanie i wspólnie z prezesem „Victoria” Niebocko Dawidem Kaseją zaprosiła przedstawicieli Akademii Beniaminek do współpracy.

740