Zofia Turoń – nową radną Gminy Dydnia

radna

Podczas sesji Rady Gminy Dydnia w dniu 13 grudnia 2022 r. zaprzysiężona została nowa Radna Gminy Dydnia Zofia Turoń, która objęła tę funkcję po ustępującym Dariuszu Kot.

Radna, w obecności władz gminy, radnych oraz mieszkańców gminy oglądających internetową transmisję sesji, złożyła uroczyste ślubowanie: “Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul pogratulowali nowej radnej objęcia tej ważnej dla społeczności gminy funkcji, życząc powodzenia i owocnej pracy.

Mandat radnego Dariusza Kot wygasł z dniem 28 sierpnia 2022 w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji. W związku z tym, na podstawie zarządzenia Wojewody Podkarpackiego w dniu 4 grudnia 2022 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Dydnia w okręgu wyborczym nr 10 – Krzywe. W ich wyniku nową Radną została wybrana Zofia Turoń.

1011