Ruszają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Obarzymie


30 marca br. wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń podpisała umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Obarzymie w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawą i montażem urządzeń do budowy systemu nadzoru nad produkcją i jakością sieci dostaw wody w gminie Dydnia”. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych ROKAN Rość Dawid Sp. J. Wartość zadania wynosi 4 890 147,70 zł i jeżeli prace będą przebiegać zgodnie z planem, do końca br. inwestycja powinna zostać oddana do użytku. Jej realizacja wpłynie na uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą i montażem prasy do odwadniania osadu i urządzeń do budowy systemu nadzoru nad produkcją i jakością dostawy wody na terenie gminy Dydnia. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, co umożliwi podłączenie ok. 76 gospodarstw domowych. Projekt obejmuje też budowę przepompowni ścieków. Umocnione zostanie koryto rzeki i zabezpieczone skrzyżowania.

Naszym celem jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej wszystkie normy, co przyczyni się też do wzrostu atrakcyjności turystycznej całej gminy. Walory przyrody czysta woda w zbiornikach wodnych, rzece i potokach, zachowanie bioróżnorodności flory i fauny, pozytywne zjawiska estetyczne oraz możliwość zapewnienia turystom wysokich standardów bytowych – wpłyną na wzrost popytu na usługi turystyczne świadczone na terenie gminy. Chcemy tym samym zmotywować mieszkańców do zakładania własnej działalności turystycznej i okołoturystycznej, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu. – podsumowała wójt Alicja Pocałuń.  

Jest to kolejna ważna inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2). Zdecydowana większość mieszkańców Obarzyma zadeklarowała chęć podłączenia do kanalizacji. Wykonawca wkrótce rozpocznie pracę w terenie.

312