Konkurs na najpiękniejszą palmę i pisankę rozstrzygnięty


30 marca br. odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w XV Gminnym Konkursie Palm i Pisanek Wielkanocnych. Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Anna Wójcik i członkinie Beata Ziółkoś-Florek i Joanna Hocyk 27 marca wybierały najpiękniejsze pisanki i palmy spośród 92 nadesłanych prac. Wśród zgłoszonego rękodzieła znalazły się pisanki od tych tradycyjnie zdobionych do palm nawet dwumetrowych. Co warte podkreślenia, w uroczystym wręczeniu nagród udział brały cale rodziny, a najmłodsi uczestnicy mieli zaledwie 3 latka. Przed jury było nie lada wyzwanie i wybór tych najpiękniejszych, gdyż wykonawcom nie brakowało kreatywności. Zarówno palmy, a było ich łącznie 22 oraz 70 pisanek zostało wykonanych najróżniejszymi technikami, z bardzo wymyślnych materiałów. Piękna wystawa w Gminnym Ośrodku Kultury Bibliotek Promocji i wypoczynku w Dydni zgromadziła kolorowe prace, które inspirowały i zachwycały. W uroczystym rozdaniu nagród udział wzięli wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń i dyrektor GOK-u Rafał Czopor. Wójt pogratulowała talentów, wyobraźni i podziękowała za tak liczny udział w konkursie oraz zachęcała do podtrzymywania tradycji wielkanocnych i rozwijania swoich pasji. Lista zwycięzców prezentuje się następująco:

W kategorii  Palma Wielkanocna:

Kategoria I – Przedszkola i klasy 0

1 miejsce –  Karol Kułak (SP Dydnia)

2 miejsce – Szymon Sąsiadek (Przedszkole w Niebocku)

3 miejsce – Alicja Marszałek (Samorządowe Przedszkole w Dydni)

Kategoria II – Szkoły Podstawowe klasy I-III

1 miejsce –  Franciszek Filip (ZS Niebocko)

2 miejsce – Maja Wydrzyńska (SP Dydnia)

3 miejsce – Nikola Pałys (SP Niewistka)

Kategoria III – Szkoły Podstawowe klasy IV-VI

1 miejsce – Karolina Kolencio (SP Końskie)

2 miejsce – Patrycja Kaszowska (SP Jabłonka)

3 miejsce – Zuzanna Kulon (SP Jabłonka)

Kategoria IV – Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII

1 miejsce – Anita Myćka (ZS Niebocko)

2 miejsce – Adrian Ćwiąkała (SP Jabłonka)

3 miejsce – Gracjan Żelaznowski (SP Jabłonka)

Kategoria otwarta 

1 miejsce – Jan Pabisz

2 miejsce – Mikołaj Pabisz

W kategorii  Pisanka Wielkanocna:

Kategoria I – Przedszkola i klasy 0

1 miejsce – Antoni Filip (Przedszkole w Niebocku)

2 miejsce – Julita Bieleń (SP Grabówka)

3 miejsce – Jakub Frydryk (SP Dydnia)

Kategoria II – Szkoły Podstawowe klasy I-III

1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Niewistce kl. I-III- praca zbiorowa

2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Obarzymie kl. I-III – praca zbiorowa

3 miejsce – Paweł Kaszowski (SP Wydrna)

Kategoria III – Szkoły Podstawowe klasy IV-VI

1 miejsce – Dawid Kędra (SP Dydnia)

2 miejsce – Milena Wójcik (SP Dydnia)

3 miejsce – Karolina Kot (Salonik w Krzywem Zwierciadle)

Kategoria IV – Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII

1 miejsce – Julia Frydryk (SP Dydnia)

2 miejsce – Kinga Siwiecka (SP Dydnia)

3 miejsce – Oliwia Milczanowska (ZS Niebocko)

Kategoria otwarta  

1 miejsce – Jan, Mikołaj, Joanna i Krzysztof Pabisz – praca rodzinna

2 miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem – praca zbiorowa

3 miejsce – Jakub Kaszowski

409