Uroczyste wręczenie promesy na zakup lekkiego wozu dla OSP w Jabłonce


30 marca w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie miało miejsce uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów pożarniczych dla OSP. Jednostka OSP w Jabłonce otrzymała dofinansowanie na zakup samochodu lekkiego w kwocie 400 000 zł ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W wydarzeniu udział wzięli m.in.:  Piotr Rycerski – szef gabinetu politycznego wiceprezesa rady ministrów, posłowie: Piotr Babinetz i Adam Śnieżek, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, przewodniczący sejmiku woj. podkarpackiego Jerzy Borcz, radna sejmiku woj. podkarpackiego Joanna Bril, prezes zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Adam Skiba, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak, kierownik biura senatorskiego Alicji Zając – Iwona Trawińska, komendanci powiatowi PSP: w Brzozowie st. brygadier Krzysztof Folta oraz w Jaśle bryg. Piotr Śmietana, starostowie: krośnieński Jan Pelczar i brzozowski Zdzisław Szmyd, wójtowie gmin, które otrzymały promesy, w tym wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz druhowie – przedstawiciele jednostek OSP zakwalifikowanych do dofinansowania, w tym Mateusz Kozłowski prezes OSP w Jabłonce. Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP podkreślił, że wręczenie promes jest efektem szerokiej współpracy między samorządem, jednostkami OSP, posłami i samorządem województwa. Podziękował strażakom za wsparcie, jakiego udzielają mieszkańcom i pogratulował skuteczności w staraniach o zakup potrzebnego sprzętu.

fot. Krosno112.pl

347