Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie

9 mln 690 tys. zł – tyle wynosi dofinansowanie dla gminy Dydnia w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.

Za otrzymane środki gmina Dydnia zamierza zrealizować dwie niezwykle ważne  inwestycje, które w zasadniczy sposób poprawią warunki życia mieszkańców i pozytywnie wpłyną na poprawę środowiska naturalnego gminy.

Jedną z nich jest Opracowanie projektu budowlanego wraz z budową kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej i sieci przesyłowej dla miejscowości Temeszów.  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 4 mln 940 tys. zł,  co stanowi 95% całkowitej wartości inwestycji. Udział własny samorządu to 260 tys. zł

Druga inwestycja, która zrealizowana zostanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład będzie związana z Budową i przebudową infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia. Wartość planowanej inwestycji wynosi 5 mln zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 mln. 750 tys. zł,  co stanowi 95% wszystkich kosztów. Wkład własny samorządu wyniesie 250 tys. zł.  

540