Sesja Rady Gminy Dydnia z udziałem Posła, Marszałka oraz Starosty

Sesja UG

Na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy Dydnia, które odbyło się 22 listopada 2021 r. mieliśmy zaszczyt gościć Panów: Posła RP Adama Śnieżka, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha oraz Starostę Brzozowskiego Zdzisława Szmyda.

Zaproszeni goście mówili o planach i perspektywach Gminy Dydnia, a także odnieśli się do zrealizowanych w ostatnich latach zadań i inwestycji gminy. Pan Poseł zaprezentował dane dotyczące pozyskanych przez gminę dotacji rządowych, Pan Wicemarszałek opowiedział przede wszystkim o inwestycjach realizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 835, natomiast Pan Starosta omówił sytuację związaną z budową mostu na Sanie. Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul złożyli podziękowania zaproszonym gościom za wsparcie i wszelką okazywaną Gminie Dydnia pomoc.

W listopadzie minęło trzy lata od wyboru i zaprzysiężenia nowych Władz oraz Rady Gminy Dydnia. W związku z tym Wójt Alicja Pocałuń dokonała podsumowania najważniejszych inwestycji i programów, które udało się zrealizować w tym czasie. Omówiła również potencjał rozwojowy gminy, plany na przyszłość, a także inwestycje strategiczne, które będą miały duży wpływ na rozwój gospodarczy całego regionu.

Kontynuując wypowiedź Wójt, Poseł Adam Śnieżek przypomniał o ostatnich dotacjach pozyskanych z funduszy rządowych.

„Nawiązując do tego, co przed chwilą omówiła Pani Wójt, o tej dużej ilości różnych inwestycji i pozyskanych funduszy, chciałbym przypomnieć to, co w tej kadencji Gmina Dydnia pozyskała z Funduszu Inwestycji Lokalnych w trzech transzach. Gmina Dydnia pozyskała razem z funduszem dla gmin górskich 6 577 000 zł, z pierwszego naboru funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu wasza gmina uzyskała dwie dotacje, na sieć sanitarno-wodociągową 4 940 000 zł i na infrastrukturę drogową 4 750 000 zł, wsparcie z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 4 236 000 zł. Razem to daje sumę dwadzieścia i pół miliona złotych. Oczywiście oprócz tego są też środki pozyskane przez gminę, o których Pani Wójt mówiła, z Funduszu Dróg Samorządowych, z resortowych różnych programów, z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (…) Jak się podsumowuje te kwoty, te dotacje, to ja myślę, że nie było w ciągu trzydziestu lat istnienia Gminy Dydnia takiego okresu o tak skumulowanych środkach na rozwój miejscowości gminy.”  

Pan Poseł podsumowując powiedział, że w skali powiatu brzozowskiego Gmina Dydnia jest na pierwszym miejscu pod względem sumy pozyskanych środków. Dodał również, że jest to efekt dobrze przygotowanych wniosków, które były podstawą uzyskania tak dużych kwot.

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch w swoim wystąpieniu odniósł się do inwestycji realizowanych przez województwo na terenie gminy Dydnia, czyli przede wszystkim przebudowy drogi nr 835 oraz budowy chodników przy tej właśnie drodze.

”To za co chciałem Państwu szczególnie podziękować, i prosiłem też Panią Wójt, że jeśli będzie taka okazja to chętnie przyjadę do Państwa na posiedzenie Rady Gminy, żeby podziękować za złożenie projektu chodnikowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozyskaliście Państwo ponad 2 miliony złotych i zdecydowana większość z tego pójdzie na chodniki przy drogach wojewódzkich. I załatwicie Państwo sprawę bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich niejako jednym projektem, jednym pomysłem, jednymi środkami. My też dokładamy do tego większe środki niż normalnie by wynikało, bo też chcemy docenić takie dobre wyjście naprzeciw województwu. A dlaczego szczególne podziękowania – bo byliście Państwo i Pani Wójt jedynymi, którzy wpadli na taki świetny pomysł, pozyskania rządowych środków na realizację tych chodników. Gdybyśmy to chcieli realizować w sposób tradycyjny, to chcę Państwu powiedzieć, pierwsza rzecz – realizowany jest jeden chodnik w jednej gminie, bo na tyle mamy niestety środków. I kwoty, które tutaj są pozyskiwane to około 170 tysięcy po każdej ze stron. A tutaj są dużo większe środki przez co ten program można będzie zrealizować dużo, dużo szybciej. I nie ukrywam, proszę Państwa, że podaję Gminę Dydnia jako przykład dobrej współpracy i też rozwiązania tego typu programów chodnikowych innym wójtom, innym samorządom.”

Wicemarszałek odniósł się tutaj do projektu chodnikowego, w ramach którego do końca 2022 roku Gmina Dydnia wybuduje chodniki w ciągu drogi wojewódzkiej w Niebocku, Jabłonce, Dydni, Krzemiennej, a także przy drodze powiatowej w Krzywem. Ponadto wybudowane zostaną trzy mosty na drogach gminnych w Krzemiennej, Końskiem i Witryłowie oraz przebudowane drogi gminne.

Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd opowiedział natomiast o sytuacji związanej z budową mostu na Sanie w Gminie Dydnia oraz o trudnościach proceduralnych z jakimi musiał zmierzyć się Powiat Brzozowski dążąc do urzeczywistnienia tej inwestycji.

„Ja chciałem zabrać głos dzisiaj na różne tematy ale zacznę od mostu, żebyśmy wszyscy mieli świadomość co się w tym temacie dzieje. (…) W planach był most zaprojektowany na rzece San w miejscowości Krzemienna, obok promu. Kiedy trzeba było uzyskać zgodę rady, nie było to takie łatwe. Dlatego, że większa część rady początkowo była przeciwna temu, na zasadzie – czy damy radę. Bo mimo, że 80% dofinansowania z Budżetu Państwa, ale 20% trzeba dać. I wtedy pierwsza wersja upadła. Natomiast myśmy nie dali za wygraną. Jako zarząd postanowiliśmy procedować dalej, a do tego procedowania zaprosiliśmy przedstawicieli wojewody i osobę, która za to odpowiada w województwie, czyli dyrektor (Wydziału Infrastruktury – przyp.red.), Pan Sopel. I znamienny moment kiedy pan wicewojewoda i pan dyrektor są u nas na sesji, pan dyrektor mówi tak, zwracając się do rady: Proszę Państwa, na ten most czekali ludzie 2000 lat. A Wy? Macie teraz możliwość, zastanawiacie się jeszcze? I z tym pytaniem zostawił nas samych. Wydaje mi się że był to moment decydujący, wtedy radni już nie mieli wątpliwości, zaakceptowali.

Pierwsza wersja Krzemienna. Zleciliśmy wykonanie oceny projektu. Ocena wyszła na tyle fatalna, że koszt, według pierwszego biegłego był szacowany na około 100 milionów. Wprawdzie 80% dofinansowania, ale 20% czyli 20 milionów, prawda? Na nasze i wasze możliwości, nie do wytrzymania. W związku z tym poprosiliśmy jeszcze ekspertów o to, aby próbowali znaleźć w okolicy i ulokować ten most tak, aby ten koszt był odpowiednio mniejszy i możliwy do zrealizowania. I okazało się, że znalazło się takie miejsce. Były trzy warianty rozpatrywane, ale to które ostatecznie zwyciężyło, to jest właśnie Niewistka. To jest to miejsce, które w tej chwili jest procedowane.(…)

Następny proces – ocena środowiska. I tu dalej bariery. Kiedy Pan inżynier Kaleta dokonał takiej oceny wstępnej (oddziaływania na środowisko – przyp. red.) zaprojektował ten most, trafiło to na posiedzenie do RDOŚ. I tam się okazało, że Wody Polskie powiedziały „my się nie zgadzamy na to”. Dlatego, że przestrzennie ten most jest za wysoki i ptaki, które będą tamtędy przelatywać mogą się uderzać o most. Więc dalej zwróciliśmy (projekt – przyp. red.) panu Kalecie, czyli głównemu projektantowi, aby tak zrobił, żeby te ptaki przelatywały bezpiecznie. (…)

Jeżeli dziś albo jutro otrzymamy z RDOŚ-u pozytywną opinię, zlecamy to oczywiście Wam i w terminie byśmy się zmieścili, kontynuujemy. Obecna wartość mostu to około 45 milionów złotych, czyli 20% my, przy pomocy troszkę waszej, około 9 milionów byśmy finansowali.”

Po spotkaniu w Gminie Dydnia Starosta Zdzisław Szmyd poinformował, że otrzymał z RDOŚ pozytywną opinię. A więc budowa mostu na Sanie jest już o kolejny krok bliżej.

728