Zaprzysiężenie nowej Radnej

Radna

Podczas sesji Rady Gminy Dydnia w dniu 22 listopada 2021 r. zaprzysiężona została nowa Radna Gminy Dydnia Iwona Dauksza, która objęła tę funkcję po ustępującym Andrzeju Orłowskim.

Radna, w obecności władz gminy, radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy oglądających internetową transmisję sesji, złożyła uroczyste ślubowanie: “Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul pogratulowali nowej radnej objęcia tej ważnej dla społeczności gminy funkcji, życząc powodzenia i owocnej pracy. Jednocześnie złożyli również serdeczne podziękowania Andrzejowi Orłowskiemu za 7 lat wspólnej pracy w radzie gminy. „Dziękujemy za Pana wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Gminy Dydnia, za ogromne zaangażowanie i serce włożone w pracę dla naszej Małej Ojczyzny oraz za troskę o dobro jej mieszkańców.”

Mandat radnego Andrzeja Orłowskiego wygasł z dniem 13 sierpnia 2021 w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji. W związku z tym, na podstawie zarządzenia Wojewody Podkarpackiego w dniu 7 listopada 2021 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Dydnia w okręgu wyborczym nr 11 – Końskie. W ich wyniku nową Radną została wybrana Iwona Dauksza.

745