Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z gminy Dydnia ws. dotacji na rozwój firm

Spotkanie informacyjne FE dla MŚP

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, na wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydnia dn. 19 maja 2023 r. o godz. 16:00.

Wsparcie w ramach naboru skierowane jest do sektora MŚP w zakresie projektów inwestycyjnych w tym m. in. inwestycje produkcyjne, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozbudowie zakładów, dywersyfikacji produktów/usług, zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP tak na rynku regionalnym jak i krajowym czy międzynarodowym.

Pomoc udzielana jest podmiotom realizującym inwestycje na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE, do którego zalicza się gmina Dydnia.

O dofinansowanie w ramach niniejszego postępowania w zakresie wyboru projektów jako wnioskodawca mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 31.05.2023 r. od godz. 0.00 do dnia 14.07.2023 r. do godz. 23.59.

Ramowy Program spotkania:

  1. Typy projektów podlegających dofinansowaniu.
  2. Typy beneficjentów.
  3. Wartość i poziom dofinansowania.
  4. Wydatki kwalifikowalne do dofinansowania.
  5. Wymagania dotyczące wymogów stawianych projektom.
  6. Sposób udzielania zamówień w projekcie.
  7. Sposób, forma i termin składania wniosków o dofinansowanie oraz załączników.
  8. Kryteria wyboru projektów.
  9. Pytania i odpowiedzi.

Przewidywany czas trwania spotkania: 2 godziny.

Spotkanie poprowadzi: Paweł Mentelski z firmy Res Management Paweł Mentelski.

139