Stanisław Pytlowany odznaczony Krzyżem Świętego Floriana


21 maja w Dubiecku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP pod przewodnictwem JE ks. abp. Adama Szala. Po mszy św. uroczystości były kontynuowane w dubieckiej jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP. Podczas apelu wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Wyróżnionych zostało 56 osób, wśród których znalazł się Stanisław Pytlowany – kierownik Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Dydni – odznaczony przez wojewodę podkarpackiego Teresę Kubas-Hul Krzyżem Świętego Floriana. Jest to nagroda nadawana przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych szczególnie zasłużonym druhom za wybitne osiągnięcia.

Słowa wdzięczności oraz uznania za ogromną życzliwość i wsparcie okazywane jednostkom OSP z terenu gminy Dydnia, wzorową współpracę z komendami wojewódzką i powiatową PSP – Stanisławowi Pytlowanemu składają przewodniczący rady Piotr Szul, wójt Bożena Chorążak oraz sekretarz Edyta Kuczma wraz z pracownikami urzędu i jednostek podległych gminy Dydnia.

Fot. Tomasz Czech/terazKrosno.pl

1062