Święto Edukacji Narodowej w Gminie Dydnia


Dzień 14 października to Święto Komisji Edukacji Narodowej powszechnie znany jako Dzień Nauczyciela. W  Szkole Podstawowej w Dydni oraz w Zespole Szkół w Niebocku Dzień Edukacji Narodowej,  połączony został ze ślubowaniem i pasowaniem uczniów klas pierwszych. Oba te wydarzenia zgromadziły wiele osób, wśród których znaleźli się zaproszeni goście: Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Sekretarz Gminy Edyta Kuczma, Dyrektor ZOS w Dydni Jolanta Bieda, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul. Na uroczystości przybyli również nauczyciele szkół, pracownicy niepedagogiczni, emeryci, rodzice uczniów oraz cała społeczność uczniowska.

Uroczystość w Dydni odbyła się w wyremontowanej sali gimnastycznej natomiast w Niebocku w nowo oddanej hali widowiskowo – sportowej. W obu szkołach uroczystość rozpoczęło powitanie zebranych gości i pierwszoklasistów przez Dyrektorów Panią Iwonę Pocałuń i Panią Beatę Dżoń. Następnie uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Był też prawdziwy egzamin, który najmłodsi uczniowie zdali śpiewająco.

Najważniejszym momentem było złożenie przez dzieci ślubowania, gdzie przyrzekali być pilnymi uczniami, dobrymi Polakami, przyjaciółmi przyrody a swoim zachowaniem napawać dumą rodziców i wychowawców.

Tradycyjnie już po ślubowaniu panie dyrektorki dokonały aktu pasowania uczniów dotykając ramion każdego pierwszaka dużym ołówkiem. Tym symbolicznym gestem zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów swoich szkół.

Następnie głos zabrała Wójt Alicja Pocałuń, która powitała wszystkich zebranych. Uczniom życzyła, aby w szkole znaleźli życzliwość, pomoc starszych kolegów i by z radością przychodzili do szkoły. Zacytowała również słowa  Anny Jenke „Wychowujemy młode pokolenie do Dobra, Prawdy, Piękna, by polska młodzież i świat umiał wybierać prawdziwą radość.” Tymi słowami podkreśliła, jak ciężką i ważną rolę odgrywają nauczyciele w kształceniu młodych ludzi, jak umieją  wydobyć z nich to co najpiękniejsze. Pani Wójt z okazji Święta Edukacji Narodowej złożyła również życzenia zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy wszystkim nauczycielom, pracownikom szkół oraz emerytowanym nauczycielom.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też słodkich upominków i odblaskowych zawieszek wręczonych przez panią Wójt.

We wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Dydnia do klas pierwszych uczęszcza w tym roku szkolnym 64 uczniów. Wszystkim życzymy, aby znaleźli w szkole przyjazną atmosferę, posiadali niegasnący zapał do nauki oraz wiarę we własne możliwości. By wspólnie z kolegami po przez zabawę i naukę osiągali jak najwięcej sukcesów!!!

502