Święto patrona Gminy Dydnia św. Michała Archanioła

św. Michał Archanioł

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Św. Michał Archanioł to postać mająca dla mieszkańców Gminy Dydnia szczególne znaczenie. Od 1610 roku jest on patronem parafii w Dydni, natomiast od 2017 roku patronem Gminy Dydnia.

Dzisiaj, 29 września, kościół katolicki wspomina postać św. Michała Archanioła. Jest to dzień odpustu w parafii w Dydni, a także święto patrona gminy.

Św. Michał Archanioł uznawany jest za najwierniejszego sługę Boga, ponieważ bez wahania przeciwstawił się złu. Hebrajskie imię Mikael oznacza „Któż jak Bóg?” i według podań tym właśnie okrzykiem św. Michał Archanioł jako pierwszy stanął do walki z Szatanem, czyli aniołem który zbuntował się przeciw Bogu.

Święty Michał Archanioł jest stróżem wiernych, walczy o sprawiedliwość, jest duchowym drogowskazem wspomagającym w dążeniu ku dobru. Wierni przyzywają go w szczególnie trudnych  momentach życia, towarzyszy również umierającym, których przeprowadza ze świata żywych do wieczności. Jest postacią znaną nie tylko chrześcijanom, ale również wyznawcom judaizmu i islamu. Jego głównym atrybutem jest miecz, często również waga służąca do odmierzania dobrych i złych uczynków.

863