Święto Patrona Szkoły w ZS w Niebocku


3 marca br. społeczność Zespołu Szkół w Niebocku uczciła pamięć o patronie szkoły – królu Władysławie Jagielle.  W uroczystości udział wzięli: wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń, radny Rady Gminy Tomasz Żaczek, sołtys wsi Niebocko Maciej Dżoń, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego ks. prałat Andrzej Szkoła,  dyrektorzy szkół z gminy Dydnia, emerytowani nauczyciele ZS w Niebocku, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. Rozpoczęła je msza św. w intencji społeczności szkolnej, następnie uczestnicy przeszli w uroczystym pochodzie na czele ze sztandarem do szkoły, gdzie odbyła się akademia na cześć patrona. Uczniowie klas VIII b, V, IV i III pod opieką Ewy Zawady-Chorążak oraz Jadwigi Rajtar-Żaczek w montażu słowno-muzycznym przypomnieli najważniejsze wydarzenia z życia Władysława Jagiełły oraz wartości, które czerpią z jego postawy. Uroczystość była też okazją, by przedstawić wyniki konkursów, które towarzyszyły obchodom i wręczyć nagrody zwycięzcom.

Laureaci konkursu wiedzy o królu Władysławie Jagielle:

  • kategoria klas młodszych  I-III

                                    III miejsce – Gabriela Mazur

                                    II  miejsce  – Julia Zubel  i  Julia Lasek

                                    I miejsce – Michał Bryczek

  • kategoria klas starszych  IV- VI

                                    III miejsce – Julia Pomykała i Bogusława Jarosz

                                    II  miejsce – Gabriel Zubel

                                    I miejsce – Błażej Żak

28. lutego odbył się szkolny turniej  rycerski  organizowany  na cześć patrona szkoły. Turnieje rycerskie popularne w czasach Jagiełły były dla rycerzy okazją do prezentacji swoich umiejętności, zręczności i hartu ducha.

Współcześni rycerze swoimi umiejętnościami popisywali się w konkurencjach sportowo-zręcznościowych. Każda klasa prezentowała też wykonany wspólnie strój damy dworu oraz rycerską zbroję.

 W kategorii klas I – III zwyciężyła klasa III

W kategorii klas IV – VI zwyciężyła klasa VI

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku Beata Dżoń podsumowała wydarzenia, które odbywały się w ostatnich tygodniach w szkole, pogratulowała kreatywności uczniom oraz wysokiego poziomu wiedzy o królu Władysławie Jagielle. Do gratulacji przyłączyła się także wójt Alicja Pocałuń, która dziękując za zaproszenie do udziału w uroczystości, wyraziła swoje uznanie dla talentów uczniów zaprezentowanych podczas akademii, a także zaangażowania i pracy nauczycieli. Zwycięzców konkursów wójt i dyrektor nagrodziły upominkami. W ten piękny sposób tradycje patriotyczne są podtrzymywane w szkole, a wiedza o ważnych postaciach historycznych przekazywana z pokolenia na pokolenie. Pomimo znaku czasu, pomysłowość nauczycieli sprawia, że uczniowie chętnie włączają się w organizowane przedsięwzięcia.

545