Święto Truskawki na wesoło


4 czerwca br. na stadionie w Niebocku odbyło się III Święto Truskawki. Organizatorami tegorocznej edycji byli: wójt gminy Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury w Dydni, Zespół Szkół w Niebocku, klub sportowy LKS „Victoria” Niebocko, Ochotnicza Straż Pożarna w Niebocku, sołtys i rada sołecka wsi Niebocko oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Niebocku. Oficjalnego otwarcia imprezy i do wspólnej zabawy zaprosiła wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń, następnie na scenie wystąpili: zespół Pieśni i Tańca „Kalina” (Duża i Mała), klasa 0 z Przedszkola w Niebocku, zespół taneczny „Dzikie łabędzie” ze Szkoły Podstawowej w Niebocku oraz „Stokrotki” ze Szkoły Podstawowej w Niewistce, tancerze ze Szkoły Podstawowej w Niebocku i kabaret Rak. Na zakończenie odbyła się dyskoteka pod gwiazdami.

Jako pierwsza wystąpiła „Kalina Mała”, prezentując tańce lasowiackie. Jej choreografem jest Tomasz Rożek, zaś opiekę nad zespołem sprawują Beata Ziółkoś-Florek i Ewa Wojnicka. Zespół funkcjonuje przy Zespole Szkół w Niebocku i jest wizytówką tak Niebocka jak i gminy Dydnia. „Kalina” działa już od 20 lat i występuje na przeglądach oraz konkursach w Polsce i za granicą, m.in. na Słowacji, w Kijowie, we Lwowie, na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii, a także w Macedonii.

Kolejni na scenie zaprezentowali się przedszkolacy z kl. 0 w Przedszkolu w Niebocku. Zerówkowicze  zaprezentowali publiczności przedstawienie pt. „Krótka historia miłości Babci i Dziadka” w czasach PRL-u. Wychowawcą grupy jest Justyna Batruch. Przedstawienie wykonane podczas Dnia Babci i Dziadka tak zachwyciło seniorów i zaproszonych gości, że dzieci zostały zaproszone do zaprezentowania programu szerszej publiczności i równie mocno zachwycił przybyłych na stadion w Niebocku.  

Po dużej dawce humoru, jaką zafundowali wszystkim przedszkolacy, na scenie zaprezentował się zespół taneczny „Dzikie łabędzie” z klasy III Szkoły Podstawowej w Niebocku. Wychowawcą grupy jest Jadwiga Rajtar-Żaczek. Zespół zaprezentował się już podczas I Gminnego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych.

Kolejnym zespołem tanecznym, który przyjął zaproszenie do udziału w Świecie Truskawki były „Stokrotki” ze Szkoły Podstawowej w Niewistce, pod opieką Katarzyny Lasek.

Serię pokazów tanecznych zakończył zespół „Kalina Duża”, który zaprezentował tańce żywieckie.

Gwoździem programu „Święta Truskawki” był ekonkonkurs „W truskawkowym stylu”. Rodzice wraz z dziećmi, wykorzystując przedmioty z recyclingu, przygotowywali ubrania, które przypominały truskawki. Jury, w składzie: wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń, radny rady gminy Paweł Kopczyk, dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku Beata Dżoń, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Niebocku Ewa Zawada-Chorążak, przedstawicielka KGW w Niebocku Zofia Kostecka, kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr Tomasz Żaczek oraz Krzysztof Hanke oceniali stroje i ich pokaz sceniczny. Wszystkie dzieci zaprezentowały się fantastycznie, przez co zdobyły maksymalną liczbę punktów i otrzymały w nagrodę pluszowe misie. Po rozstrzygnięciu konkursu odbyły się tańce i animacje dla dzieci. Animatorki z Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni malowały twarze chętnym dzieciom, oczywiście królowała namalowana truskawka. Kaczuchy” zachęciły do wspólnej zabawy młodsze oraz starsze dzieci.  

Przed gwiazdą wieczoru – kabaretem Rak – wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół w Niebocku, zachwycając swoim występem akrobatycznym i opracowanymi układami tanecznymi. Licznie zgromadzona przed sceną publiczność świadczyła o tym, że wiele fanek czekało na ten występ.

Kabaret Rak miał już ułatwione zadanie, bowiem rozbawiona publiczność chętnie weszła w interakcję z wykonawcami, wspólnie śpiewała piosenki, a niektórzy wystąpili wraz z satyrykami na scenie.

Kabaret Rak powstał w 1981 r. i tworzą go Krzysztof Hanke oraz Krzysztof Respondek – aktorzy telewizyjni, piosenkarze, artyści kabaretowi. Występując od lat na estradach, trafnie diagnozują nastroje społeczne, które przedstawiają w krzywym zwierciadle, co miało miejsce również 4 czerwca w Niebocku. Ci, którzy chcieli zaczerpnąć odrobiny wytchnienia oraz dobrze i beztrosko pobawić się, trafili wyśmienicie, bowiem publiczność bawiła się pierwszorzędnie. Ostatnim punktem programu była dyskoteka pod gwiazdami, przy pełni księżyca zwanej truskawkową.

Wykonawcy, którzy uświetnili swoimi występami „Święto Truskawki” otrzymali w podziękowaniu od radnych gminy Dydnia Pawła Kopczyka, Tomasza Żaczka i sołtysa wsi Niebocko Macieja Dżonia przygotowane przez pracowników i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem statuetki truskawkowe, które zostaną z nami na dłużej, gdyż wspaniale oddają charakter imprezy i spodobały się wszystkim.

Podczas niedzielnej imprezy odbyła się ekozbiórka nakrętek, za które można było odebrać sadzonkę. Za każdy kilogram przekazanych nakrętek był wydawany bon, upoważniający do zniżki na zakup wybranej rośliny lub odebrania sadzonki w Gospodarstwie u Leśnego w Niebocku. Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Poli Leszczyk z Witryłowa. Mieszkańcy gminy chętnie włączyli się w tę akcję, zebrano przeszło 220 kg nakrętek. Dodatkowo właściciel Gospodarstwie u Leśnego część dochodu ze sprzedaży sadzonek przekazał na leczenie dziewczynki.

Na dzieci czekały również dmuchane zjeżdżalnie, długie kolejki po lody, pizzę  i inne przekąski świadczyły o dużym zainteresowaniu wśród mieszkańców gminy. Tradycyjnie KGW w Niebocku na okoliczność obchodzonego święta, upiekło tort truskawkowy, którym częstowały uczestników imprezy. Ponadto można było skosztować wypieków i potraw przygotowanych przez panie z KGW. Zachęcająco wyglądały tez stoiska z lokalnym rękodziełem i serami. Każdy znalazł cos dla siebie. Przy punkcie medycznym można było uzyskać informacje nt. bezpłatnego pakietu badań dla osób powyżej 40 roku życia w ramach rządowego programu „Profilaktyka 40+”. Dodatkowa atrakcje zapewnili także strażacy ochotnicy, którzy prezentowali wóz strażacki i wyposażenie. Dzieci chętnie wsiadały do samochodu i pozowały do zdjęć, wykazywały również zainteresowanie sprzętem strażackim. Podczas wydarzenia odbyły się konkursy związane z edukacją ekologiczną, gospodarowaniem odpadami komunalnymi i uporządkowaniem gospodarki śmieciowej na terenie gminy Dydnia. 

Na koniec wójt Alicja Pocałuń podziękowała organizatorom III Święta Truskawki: dyrektorowi wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni, dyrekcji i wychowawcom z Zespołu Szkół w Niebocku, prezesowi i działaczom klubu sportowego LKS „Victoria” Niebocko, prezesowi i strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku, sołtysowi i radzie sołeckiej wsi Niebocko, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Niebocku oraz kierownik i pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Nowiny, Nowiny 24, RBR.Info.pl, Brzozowska Gazeta Powiatowa, Brzozowiana.pl, TVP3 Rzeszów, Radio Centrum, Radio Via, InfoPodkarpacie, tvPodkarpacie, Brzozów24.pl, eSanok.pl i Nasza Gmina Dydnia.

407