Sztandar gminy Dydnia uroczyście poświęcony


29 września w uroczystość Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała – podczas odpustu parafialnego ku czci św. Michała Archanioła odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru gminy Dydnia, którego dokonał o. Andrzej Bielat OP.

Rada Gminy w uchwale z dnia 13 listopada 2015 r. wyraziła wolę ustanowienia św. Michała Archanioła Patronem Gminy Dydnia.  11 września 2017 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą uprawnień przyznanych jej przez papieża Franciszka zatwierdziła św. Michała, Archanioła na patrona gminy. 29 września 2017 roku w dzień odpustu parafialnego w Dydni nastąpiło uroczyste nadanie Gminie Dydnia Patrona – św. Michała Archanioła. W ten sposób Gmina od sześciu lat jest pod opieką potężnego archanioła. W maju br. Rada Gminy podjęła uchwałę ws. ustanowienia sztandaru Gminy Dydnia i zasad jego używania.

Uroczyste poświecenie sztandaru gminy zwieńczyło dzieło zapoczątkowane przed kilku laty, zaś społeczność gminy na czele z wójt Alicją Pocałuń, przewodniczącym rady gminy Piotrem Szulem, radnymi, przedstawicielami jednostek  samorządowych, oświatowych z dumą uczestniczyła w mszy św. odprawionej ku czci św. Michała Archanioła. Nasza społeczność obrała sobie szczególnego obrońcę i orędownika. To wzór do naśladowania w niezachwianej wierze, ujmującej pokorze i doskonałej miłości do Pana Boga. Święty Michał Archanioł jest stróżem wiernych, walczy o sprawiedliwość, jest duchowym drogowskazem wspomagającym w dążeniu ku dobru. Imię św. Michała tłumaczy się słowami „Któż jak Bóg”. Michał Archanioł uczy odróżniać dobro od zła, głosi potrzebę świadczenia pomocy bliźnim, uświadamia, że trzeba być aniołem tam, gdzie Pan Bóg nas posłał.

Obraz z wizerunkiem świętego Michała Archanioła umieszczony jest w sali narad urzędu, a także we wszystkich placówkach oświatowych gminy Dydnia. Od marca 2020 roku na postumencie przed budynkiem żłobka gminnego w Dydni stoi również figura patrona naszej gminy.

Gmina Dydnia posiada swój herb, flagę i pieczęć, opracowane według koncepcji Włodzimierza Chorązkiego z Krakowa w 2005 roku. Herb nawiązuje do funkcji turystycznej gminy poprzez słońce, rzekę San w postaci falistej wstęgi oraz rodzin Balów i Dydyńskich herbu Gozdawa. Na sztandarze gminy Dydnia umieszczono postać patrona. Michał Archanioł uchodzi za księcia aniołów, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. Na lewej części sztandaru – samorządowej, postać św. Michała Archanioła jest ukazana jako opiekuna herbu. Święty przedstawiony jest w stalowej zbroi, ze srebrnymi skrzydłami, złotymi włosami i aureolą. W prawicy trzyma miecz, na którym się wspiera, zaś lewicą podtrzymuje tarczę herbu gminy. Całość otaczają półkoliście czerwone napisy, rozdzielone czerwonym ozdobnikiem roślinnym – u góry GMINA DYDNIA, u dołu QUIS UT DEUS, co z języka łacińskiego oznacza KTÓŻ JAK BÓG.

Sztandar jest uroczystym insygnium gminy Dydnia i będzie używany w szczególności podczas: uroczystej sesji Rady Gminy, nadawania tytułów honorowych; uroczystości gminnych i państwowych.

554