Turniej Wsi, Krzywe 2021

turniej wsi

W niedzielę 8 sierpnia 2021 roku w Krzywem odbył się Turniej Wsi – czyli rozgrywki między miejscowościami Gminy Dydnia o Puchar Wójta. Turniej połączony był z festynem oraz wystawą grafiki Karoliny Kwiatkowskiej zorganizowanej w sali Domu Ludowego.

Uczestników turnieju oraz przybyłych gości serdecznie powitały Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz Sołtys Krzywego Zofia Turoń. W tym roku udział w turnieju wzięły udział drużyny z Krzywego, Wydrnej, Obarzyma oraz Końskiego. Drużyny rywalizowały ze sobą w następujących konkurencjach: gąsienica na skrzynkach, rzut balonem z wodą, „Wczasy Janusza”, hydronetka, bieg z noszami, przeciągnie liny. Po podliczeniu punktów z wszystkich konkurencji zwycięzcą zawodów oraz zdobywcą Pucharu Wójta została drużyna z Krzywego.

Podczas wydarzenia na scenie wystąpili:

  • Kapela Młoda Przepióreczka – działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni młodzieżowa kapela ludowa, prowadzona przez Dariusza Klimowicza. Kapelę tworzą bardzo młodzi mieszkańcy gminy, w dużej mierze uczniowie oraz absolwenci Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni. Kapela jest młodszą wersją działającej wcześniej, od lat 80., kapeli „Przepióreczka”. W ten sposób zespół podtrzymuje tradycje lokalnego, muzycznego dziedzictwa kulturowego.
  • Ewa Haduch – podopieczna Brzozowskiego Domu Kultury, gdzie uczy się śpiewu pod okiem Klaudii Kikta. Laureatka konkursów piosenki m.in. wojewódzkiego konkursu piosenki bieszczadzkiej.
  • Dawid Siwiecki – pochodzący z Krzywego młody akordeonista, absolwent Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni, doceniany i nagradzany na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Zwycięzca m.in. międzynarodowego talent show muzyki klasycznej Virtuosos V4+.
  • Kapela „DoOporó” – zespół pochodzący z Pilzna, wykonujący stylizowany folklor, opracowany na podstawie tradycyjnych melodii, w nowoczesnych aranżacjach.

W Sali Domu Ludowego w Krzywem miała miejsce wystawa grafiki Karoliny Kwiatkowskiej pt. „Niedaleko Pada Jabłko od Jabłoni”, zorganizowanej przez Salonik w Krzywem Zwierciadle prowadzony od 2014 r. przez Bogusławę Krzywonos.

Karolina Kwiatkowska jest absolwentką Liceum Plastycznego w Krośnie na specjalności snycerstwo oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na specjalności grafika i malarstwo. Artystka tworzy w technikach druku wklęsłego, szczególnie akwaforcie i akwatincie. Oprócz tego zajmuje się również malarstwem olejnym, rysunkiem klasycznym i eksperymentalnym.

Organizatorem wydarzenia było Stowaryszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka przy współpracy z Wójtem Gminy Dydnia, Gminnym Ośrodkiem Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni, Radą Sołecką Wsi Krzywe, Salonikiem w Krzywem Zwierciadle, Kołem Gospodyń Wiejskich w Krzywem, Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzywem.

891