Uczniowie z Jabłonki i Niebocka wyróżnieni w konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego była organizatorem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Współorganizatorami konkursu byli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Informacje o konkursie otrzymały wszystkie wiejskie szkoły podstawowe działające na terenie powiatu brzozowskiego.

Do Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie wpłynęło 70 prac plastycznych z terenu powiatu brzozowskiego z 16 szkół podstawowych. Z terenu gminy Dydnia zgłoszono ogółem 6 prac plastycznych: 5 prac ze szkoły podstawowej w Jabłonce i 1 praca plastyczna ze szkoły podstawowej w Niebocku.

10 kwietnia br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej etapu powiatowego w składzie: Agnieszka Mrozek – malarka, poetka, nauczyciel plastyki, Agnieszka Seńko -samodzielny inspektor w PT KRUS w Brzozowie, Krystyna Paradysz – kierownik PT KRUS w Brzozowie i Paweł Gądek – pracownik Brzozowskiego Domu Kultury. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych I kategoria – klasy 0 oraz I-III i II kategoria wiekowa klasy IV-VIII. Trzy prace nadesłane przez naszych uczniów zostały wyróżnione na etapie powiatowym: w I grupie wiekowej Franciszek Filip – uczeń kl. II Zespołu Szkół w Niebocku, w drugiej kategorii wiekowej Karolina Stachyrak i Zuzanna Kulon uczennice kl. VII szkoły podstawowej w Jabłonce.
Nagrody dla osób wyróżnionych ufundowała wójt gminy Dydnia, zaś oficjalne wręczenie w placówce powiatowej KRUS w Brzozowie odbyło się 7 czerwca br. W imieniu wójt Bożeny Chorążak nagrody wręczył zastępca wójta Rafał Czopor.
Podczas uroczystej gali wręczenia nagród odbył się występ wokalny Emilii Władyki, uczennicy Akademii Wokalno-Aktorskiej MF. Artis. Krystyna Paradysz przybliżyła zagadnienia związane z dbaniem o zdrowie. Kamila Rachwał wraz z Agatą Karamus z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie przedstawiły najważniejsze informacje o kleszczach. St. asp. Magdalena Kaszowska. p.o. specjalisty Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Brzozowie poruszyła kwestie bezpieczeństwa dzieci na wakacjach. Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie st. kpt. mgr inż. Wojciech Sobolak przypomniał podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w teorii i praktyce.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, osobom wyróżnionym i opiekunom.

tekst na podstawie materiału przesłanego przez PT KRUS w Brzozowie

fot. Ewa Cioban

101