Urząd Gminy w Dydni informuje, że 7 stycznia 2022 roku urząd nie pracuje.

Uwaga

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 638/2022 Wójta Gminy Dydnia z 03.01.2022 roku, 7 stycznia 2022 roku został ustalony dniem wolnym dla pracowników Urzędu Gminy w Dydni.

457