Informacja dla mieszkańców

informacja

W 2022 r. podobnie jak i w ubiegłych latach nie będą wysyłane indywidualne informacje o opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z blankietami dowodów wpłat. Mieszkańcy Gminy Dydnia dokonujący wpłat gotówką mogą odebrać druki indywidualnych dowodów wpłat w Urzędzie Gminy Dydnia pokój nr 3. Płatności powinny być dokonywane według złożonej deklaracji do ostatniego dnia każdego miesiąca na przydzielony indywidualny rachunek bankowy.
Powyższa decyzja spowodowana wysokimi kosztami przesyłek pocztowych oraz koniecznością wprowadzenia oszczędności w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, który w całości finansują mieszkańcy, jak również wynika z faktu, że większość osób reguluje płatności w formie elektronicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 430 81 56.

1665