Nekrolog

Nekrolog

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…

Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

 Ks. J. Twardowski

Rodzinie i bliskim pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci Pani Małgorzaty Bocoń.

W tej niezwykle bolesnej chwili łączymy się z Państwem w naszych myślach i modlitwach.

W imieniu pracowników Urzędu Gminy w Dydni, Rady Gminy Dydnia, Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia

Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia

Piotr Szul Przewodniczący Rady Gminy Dydnia

1638