Demografia 2021

Demografia

Na dzień 31 grudnia 2021 liczba mieszkańców Gminy Dydnia (pobyt stały i czasowy) wyniosła 7786.

W 2021 roku urodziło się 62 dzieci – 31 dziewczynek i 31 chłopców.

W 2021 roku zmarło 107 osób – 49 kobiet i 58 mężczyzn.

Ubytek naturalny wyniósł 45.

Dodatni przyrost naturalny wynoszący 3 odnotowano w miejscowości Witryłów.

835