Uwaga niedźwiedź! Ostrzeżenie przed niedźwiedziem, który pojawił się na pograniczu lasu Dydnia – Grabówka.

niedźwiedź

W związku z licznymi informacjami o pojawieniu się niedźwiedzia w różnych miejscach na ternie naszej gminy, apeluje się do wszystkich osób udających się do lasów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zastosowanie się do wskazówek dotyczących zachowania w przypadku spotkania niedźwiedzia.

Jak należy się zachowywać w terenie, gdzie może występować niedźwiedź?

 1. Rób wszystko, aby nie zaskoczyć niedźwiedzia, poruszając się po lesie, śpiewaj, rozmawiaj, pogwizduj.
 2. Nasłuchuj odgłosów i obserwuj teren (niedźwiedź się usunie lub da znać że jest w pobliżu).
 3. Widząc świeże tropy niedźwiedzia, nie podążaj w ich kierunku.
 4. Omijaj gęstwiny, młodniki, jeżeli nie musisz w nie wchodzić.
 5. Poruszaj się drogami i szlakami.
 6. Idąc z psem, nie puszczaj go luzem.
 7. Nie zostawiaj jedzenia, nie karm zwierząt, nie wyrzucaj odpadków spożywczych w pobliżu zabudowań, gdyż może to zwabić niedźwiedzia.

A co w przypadku spotkania niedźwiedzia?

 1. Zachowaj spokój i nie panikuj.
 2. Nie zbliżaj się do niedźwiedzia.
 3. Wycofaj się cicho i powoli – nie biegnij!
 4. Podczas bliskiego spotkania nie patrz drapieżnikowi w oczy (dla zwierzęcia to sygnał agresji).
 5. Gdy widzisz, że dojdzie do bezpośredniego ataku, postaraj się odwrócić uwagę niedźwiedzia, kładąc przed sobą jakiś przedmiot (plecak, kurtkę, coś znacznego).
 6. Jeśli to nie pomoże, połóż się na brzuchu lub w pozycji embrionalnej. Rękami osłaniaj szyję i głowę. Kiedy atak ustanie, pozostań w pozycji leżącej i poczekaj, aż niedźwiedź oddali się definitywnie.

Wójt Gminy Dydnia przypomina o procedurze postępowania w przypadku sytuacji konfliktowych powodowanych przez dzikie zwierzęta objęte ochroną. W przypadku szkody należy wystąpić do RDOŚ w Rzeszowie z wnioskiem o odszkodowanie, wszelkie przypadki pojawienia się na terenach zamieszkałych zwierząt chronionych, a także szkody przez nie wyrządzone można również zgłaszać w Urzędzie Gminy w Dydni, Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich telefonicznie pod nr 134308147 lub osobiście w pok. 107.

321