Uwaga wilki

wilki

Wilki są zwierzętami dzikimi, objętymi w Polsce ochroną gatunkową. Szacuje się że ich populacja w całym kraju wynosi ok. 2000 osobników. Najczęściej są one płochliwe i unikają ludzi. Wilk, choć jest drapieżnikiem, który z racji swoich uwarunkowań (rozmiar, uzębienie, szybkość) z reguły boi się ludzi i unika z nimi kontaktu, z natury jest zwierzęciem płochliwym. Spotkania na linii człowiek – wilk mają więc charakter incydentalny i nie mogą być podstawą do podsycania negatywnych emocji lokalnych społeczności, czy podejmowania pochopnych działań zmierzających np. do eliminacji osobników w sytuacjach kiedy nie jest to zasadne.

Co jednak zrobić w sytuacji gdy dojdzie do kontaktu człowieka z wilkiem?

Jeśli zwierzę nas nie zauważyło, należy powoli i ostrożnie oddalić się od niego. Możemy przyspieszyć kroku dopiero wtedy gdy mamy pewność, że zwierzę jest daleko i nas nie widzi.• Jeśli wilk nas zauważył, zbliża się do nas, warczy – należy spróbować go odstraszyć, unieść ręce do góry i energicznie nimi machać, dodatkowo wydając głośne okrzyki.

Wilki podchodzą do osad ludzkich najczęściej w poszukiwaniu jedzenia.

Dlatego, mieszkając na terenach otoczonych lasem, należy przestrzegać pewnych zasad, aby nieumyślnie nie wabić wilków w pobliże domów.

1. Wilki najczęściej podchodzą bliżej domów nocą. Nie pozostawiaj karmy dla psów i kotów przed domem. Może to wabić drapieżniki i mogą się one przyzwyczaić do tego, że w danym miejscu jest jedzenie.

2. Nie wyrzucaj do kompostownika odpadów mięsnych i kości. Kompostownik najlepiej jest zabezpieczyć pokrywą.

3. Nigdy nie dokarmiaj wilków – przyzwyczajone do kontaktu z człowiekiem zwierzęta mogą zachowywać się nieobliczalnie.

4. Psy i koty na noc zabieraj domu, albo trzymaj zabezpieczone w kojcach.

5. Jeżeli jesteś pracownikiem lasu, nie pozostawiaj jedzenia ani odpadków po jedzeniu w pobliżu miejsca swojej pracy. Wilki mają bardzo czuły węch i mogą zostać zwabione nawet z dużej odległości.

Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności w związku z odnotowanymi w ostatnim czasie przypadkami kontaktu ludzi z wilkami w pobliskich miejscowościach.


Oczywiście wszystkie niebezpieczne zdarzenia z udziałem wilków winny wymagać wyjaśnienia, a przede wszystkim natychmiastowej i zdecydowanej reakcji. Dlatego też wszelkie przypadki pojawienia się wilków na terenach zamieszkałych, które mogą stanowić niebezpieczeństwo, powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio do Wójta Gminy Dydnia tel. 13 4308147 lub do najbliższego posterunku policji.

655