Dopracowanie infrastruktury kultury dla potrzeb mieszkańców Gminy Dydnia

Flaga i godło

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Logo

Nazwa zadania: Dopracowanie infrastruktury kultury dla potrzeb mieszkańców Gminy Dydnia

Dofinansowanie: 150 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 234 686,86 zł

Gmina Dydnia pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania pn.: ,,Dopracowanie infrastruktury kultury dla potrzeb mieszkańców Gminy Dydnia”.

Zadanie obejmuję:

1) modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Niebocku,

2) malowanie i doposażenie sali widowiskowo-tanecznej w Domu Ludowym w Jabłonce,

3) modernizację sali widowiskowo-tanecznej w Domu Ludowym w Wydrnej (mała sala).

Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury kultury w poszczególnych miejscowościach, stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej, jak również zwiększenie dostępu i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Dydnia.

439