V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym”


KRUS zaprasza do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym”

Spójrz, jakie to proste:

Zapoznaj się z regulaminem konkursu

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz załącznik nr 2

Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie

Zeskanuj formularze, które wymagają podpisów (mogą być też zdjęcia dobrej jakości)

Prześlij wypełnione i podpisane dokumenty (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) pod adres wizjazero@krus.gov.pl 

Zgłoś swój film

Wygraj nagrody!

Obejrzyj animację promującą konkurs „Moja Wizja Zero”

Najważniejsze informacje:

konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie

zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii „Wizja Zero” i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym

zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego

przesyłając film, należy go zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, SmartTV, itp.) więcej w regulaminie.

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja PGE. Konkurs przebiega  pod patronatem medialnym TVP Info.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan.

Materiały do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Informacja dla Uczestników konkursu nt. wykorzystania utworu muzycznego

PLAKAT

Źródło: https://bit.ly/3QolqYw

109