Oferta wypoczynku letniego


Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia ofertę wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa podkarpackiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno–rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2023 roku jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1000,00 zł na każdego uczestnika. Ponadto wypoczynek został dofinansowany ze środków Podkarpackiego Kuratora Oświaty w kwocie 200,00 zł na uczestnika.

Odpłatność uczestników:
– dziecko rodzica podlegającego KRUS oraz zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego – 550,00 zł

– dziecko rodzica podlegającego KRUS oraz zamieszkałe poza terenem woj. podkarpackiego – 750,00 zł

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁAT ORAZ DOSTARCZONEJ DOKUMENTACJI

Miejsce turnusu: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy “Janówka” w Sławie, ul. Nowosolska 2c, 67-410 Sława (woj. lubuskie). Ośrodek położony nad Jeziorem Sławskim.

Termin turnusu: 13 – 22.08.2023 r. (10 dni)

Program wypoczynku:– wycieczki turystyczno-krajoznawcze, rejsy żeglarskie po Jeziorze Sławskim,
– zajęcia z zakresu promowania aktywności ruchowej i sportowej wśród dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu,
– zajęcia z zakresu promowania zdrowego żywienia oraz zdrowego trybu życia, profilaktyki uzależnień, promocji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gospodarstwie Rolnym,
– pogadanki i konkursy z zakresu zdrowia, sportu i BHP w rolnictwie.

Plakat do pobrania TUTAJ

Materiał nadesłany

229