W przededniu Święta Strażaka


2 maja br. w Niebocku miało miejsce uroczyste poświęcenie pięciu samochodów strażackich i jednego quada zakupionych w ostatnich trzech latach dla jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy Dydnia. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu gminy wraz z pocztami sztandarowymi, posłowie na sejm RP Piotr Babinetz i Adam Śnieżek, doradca ministra kultury i dziedzictwa narodowego Grzegorz Nieradka, duszpasterz krajowy strażaków starszy bryg. ks. dr Jan Krynicki, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, przedstawiciel zarządu oddziałów wojewódzkiego i powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Grzegorz Klecha, komendanci powiatowi PSP w Brzozowie i Sanoku starszy bryg. Krzysztof Folta i bryg. Grzegorz Oleniacz, starosta brzozowski Zdzisław Szmyd, władze samorządowe szczebla gminnego na czele z wójt gminy i jednocześnie prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dydni Alicją Pocałuń oraz przewodniczącym rady gminy Piotrem Szulem, sołtysi, przedstawiciele jednostek i instytucji funkcjonujących na terenie Niebocka oraz społeczność gminy.  

Zbiórką pododdziałów i pocztów przy Domu Strażaka im. Św. Floriana w Niebocku rozpoczęła się uroczystość. W paradnym pochodzie na czele z mażoretkami i Gminną Orkiestrą Dętą pod batutą Grzegorza Maliwieckiego uczestnicy przeszli do kościoła parafialnego pw. św. Jana Kantego, gdzie odprawiona została msza św. koncelebrowana w intencji strażaków pod przewodnictwem ks. dr Jana Krynickiego. Po mszy św. pochód przeszedł na parking przed dom strażaka w Niebocku, gdzie uroczystość była kontynuowana. Dowódcą uroczystości był dh Wojciech Sobolak – funkcjonariusz PSP w Brzozowie, dowódca JRG. Raport dowódcy odebrał przedstawiciel zarządu oddziału wojewódzkiego OSP RP województwa podkarpackiego dh Grzegorz Klecha. Podniesienia flagi związkowej na maszt dokonał poczet flagowy strażaków miejscowej OSP. Uczestnicy obchodów odśpiewali hymn państwowy, po czym wręczono odznaczenia i medale zasłużonym strażakom.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczony został Roman Janowicz Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej.

Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

Czesław Serafin, Robert Kulon, Władysław Winnicki, Kazimierz Wójcik, Ryszard Milczanowski, Marian Paraniak, Piotr Szul, Adam Szul, Krzysztof Dmitrzak oraz Stanisław Zarzyka.

Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa odebrali:

Marian Drobot, Piotr Frydryk, Adam Kaczkowski, Zenon Skrabalak, Jan Szul, Dariusz Klimowicz, Tomasz Sokołowski, Łukasz Struś, Bogdan Sokołowski i Józef Wójcik.

Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa przyznano:

Wojciechowi Wojnarowi, Piotrowi Dmitrzakowi, Mateuszowi Kozłowskiemu i Andrzejowi Pajęckiemu.

Odznaką „Strażak Wzorowy” uhonorowano:

Zbigniewa Szmyda, Bartłomieja Kędziora, Mirosława Mućkę, Michała Jamrugiewicza, Jakuba Kopczyka i Bartłomieja Myćkę.  

Następnie poświęcenia pojazdów OSP: Niebocko, Witryłów, Dydnia, Wydrna, Obarzym i Grabówka dokonał ks. Andrzej Szkoła, po krótkiej modlitwie przekazano na ręce prezesów i naczelników klucze do samochodów pożarniczych.

Za wsparcie przedstawicielom instytucji, które dotowały zakup samochodów i obecność podczas uroczystości podziękowała wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń, wręczyła również ikony wykonane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem – Dziś prezentujemy wozy i sprzęt za przeszło 2 mln zł. Nie przypominam sobie takich dotacji na straże pożarne w ostatnich dziesięcioleciach. Jest to niewątpliwie zasługa programów rządowych, sprawnego zarządzania nimi przez instytucje państwowe, zaangażowania posłów i wreszcie determinacji samych druhów. Dzisiejsza uroczystość jest efektem współpracy i aktywności wielu osób. Jestem dziś dumna, że sama należę do braci strażackiej i wyrażam wdzięczność w imieniu druhów z gminy Dydnia za ten dar, którym dziś się cieszymy i który służy ludziom. Wszystkim strażakom złożyła także życzenia z okazji ich Dnia. – W przededniu Międzynarodowego Dnia Strażaka pozwolą Państwo, że w imieniu wszystkich mieszkańców i gości gminy Dydnia złożę najserdeczniejsze życzenia, opieki i błogosławieństwa św. Floriana, niech czuwa nad strażakami i ich rodzinami, jeszcze raz gratuluję wszystkim odznaczonym i życzę wszelkiej pomyślności.

Z zaproszonych gości głos zabrał poseł na sejm Piotr Babinetz, który pogratulował całej floty zakupionych pojazdów i złożył życzenia odznaczonym. – Kiedy pod koniec XIX w. tworzono tzw. straże ogniowe, chroniły one ludzkie życia, zdrowie i majątek, walcząc z pożarami. Strażakom ochotnikom przychodziło również walczyć zbrojnie o niepodległość Polski tak podczas I wojny światowej jak i na frontach II wojny światowej. Dziś strażacy ochotnicy są nieodzowni, czy to w sytuacjach pożaru, powodzi, zdarzeń komunikacyjnych. W ostatnim czasie to ochotnicy wspierali działania ukierunkowane na przeciwdziałanie skutkom COViD-19 i napaści Rosji na Ukrainę. Strażacy za swoją postawę zasługują na ten sprzęt, który został oficjalnie poświęcony i przekazany jednostkom. W ten sposób dziękujemy Wam strażacy za poświęcenie, za narażenie swojego życia i zdrowia dla ratowania innych. Niech święty Florian ma Was w swojej opiece życzył strażakom na koniec przemówienia.

Adam Śnieżek poseł na sejm RP pogratulował wójt – starań, które zostały uwieńczone zakupem  wspaniałych samochodów i tak niezbędnego w codziennej pracy strażaków sprzętu. Wartość tych samochodów to jest część wydatków na działalność OSP na terenie gminy, gdyż wiem, że w ubiegłym roku została wydatkowana suma przeszło 1 mln zł. Takiego podejścia do zabezpieczenia mieszkańców gminy serdecznie gratuluję wójt i radnym. Tak rodzą się wspólne działalna, na których można opierać poczucie bezpieczeństwa całych społeczności lokalnych. Wyrażam szacunek dla prawdziwej rzetelnej służby strażakom we wszystkich miejscowościach. Życzę też zdrowia, wszelkiego dobra, pomyślności i tylu powrotów ile wyjazdów.  

Doradca ministra kultury i dziedzictwa narodowego Grzegorz Nieradka zwrócił się do obecnych strażaków – Druhom gratuluję odznaczeń i uzyskania tego nowoczesnego sprzętu. Do tej pory nie byliśmy świadkami poświęcenia aż tylu pojazdów strażakom podczas jednej uroczystości. Ten dzień zapisze się złotymi zgłoskami w historii Niebocka oraz całej gminy Dydnia. Dzięki programom rządowym możliwe jest dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu strażakom. Parlamentarzyści również zabiegają o dodatek emerytalny dla druhów. Strażakom życzę Bożego błogosławieństwa, opieki św. Floriana, wszelkiej pomyślności dla Was i Waszych rodzin.

Wicewojewoda Jolanta Sawicka nawiązała do zbliżającego się Dnia Strażaka – dzisiejsza uroczystość poprzedza ważne wydarzenie, jakim jest Międzynarodowy Dzień Strażaka, kiedy oddajemy hołd poległym na służbie strażakom oraz przekazujemy wyrazy szacunku i uznania strażakom za ich trudną oraz ofiarną pracę. To bardzo ważne zadanie, aby jednostki strażackie były na bieżąco wyposażane w niezbędny sprzęt i samochody, które pozwolą na dotarcie do zdarzeń i szybkie reagowanie oraz ratowanie życia i zdrowia mieszkańców. Doposażenie pozwoli zwiększyć gotowość lokalnych służb ratowniczych czy też zapobiegać i likwidować skutki katastrof. Nie ma piękniejszego zawodu, niż ten, który w swoim wymiarze pomaga innym, zwłaszcza gdy ratuje zdrowie i życie drugiego człowieka. Wymaga on wielkiej empatii i wrażliwości, a przede wszystkim szacunku dla drugiej osoby. Na koniec złożyła strażakom życzenia.

Dh Grzegorz Klecha podkreślił starania władz samorządowych o pozyskanie niezbędnego sprzętu – wójt myślała o pozyskaniu samochodów jeszcze jako pracownik gminy Sanok, zastanawiając się głośno, w jaki sposób można pozyskać pojazdy pożarnicze dla gminy Dydnia. Dziś prezentowane wozy są dowodem, że chcieć to móc, wymaga to też wsparcia dobrych ludzi. Gratuluję wójt, radnym, strażakom. To jest sprzęt, który służy nie tylko strażakom, ale przede wszystkim mieszkańcom gminy i powiatu. Na koniec gratuluję tak znaczącego zakupu i życzę by te samochody służyły jak najlepiej i oby zawsze była pełna obsada ochotników, niech w dobrym zdrowiu strażacy wracają do swoich bliskich.  

Starosta Zdzisław Szmyd wyeksponował zasługi strażaków – chciałbym podkreślić, że strażacy z powiatu brzozowskiego są zawsze na każde wezwanie. Druhny i druhowie jesteście ważnym ogniwem łańcucha, który służy ratowaniu życia i zdrowia. Za to Wam dziękuję i składam najlepsze życzenia z okazji Dnia Strażaka. Starosta podziękował też wójt – proszę przyjąć tę wiązankę jako wyraz mojego uznania i szacunku. Nasza współpraca jest współpracą wzorową. Wspieramy się wzajemnie z panią wójt. Za to z całego serca dziękuję.   

Komendant powiatowy PSP st. brygadier Krzysztof Folta w imieniu podkarpackiego komendanta wojewódzkiego nadbryg. Andrzeja Babca odczytał list – Wasze zaangażowanie na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej i szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego zasługuje na najwyższe uznanie i wdzięczność. To Wam druhowie strażacy należy się szacunek i podziękowanie za ofiarną strażacką służbę. Chcę również podkreślić Wasz profesjonalizm podczas działań, prowadzonych akcji ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń. Proszę przyjąć też najlepsze życzenia, zdrowia, szczęścia  i wszelkiej pomyślności oraz pełnej satysfakcji z działalności społecznej.   

Defiladą pododdziałów pieszych z placu uroczystości do strażnicy OSP w Niebocku zakończyła się oficjalna część uroczystości.  

Wójt gminy Dydnia dziękuje wszystkim zaangażowanym w przygotowania do uroczystości, Stanisławowi Pytlowanemu – kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich, Krzysztofowi Folcie komendantowi powiatowemu PSP w Brzozowie Romanowi Janowiczowi komendantowi gminnemu OSP, strażakom ochotnikom, ks. proboszczowi Andrzejowi Szkole, Maciejowi Dżoniowi sołtysowi wsi Niebocko, Grzegorzowi Maliwieckiemu dyrygentowi Gminnej Orkiestry Dętej oraz muzykom, Rafałowi Czoporowi dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku wraz z pracownikami, KGW w Niebocku, Dydni, Wydrnej, Witryłowie i Obarzymie oraz pracownikom UG w Dydni.   

502