Gmina Dydnia z kolejnym dofinansowaniem


Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie na rozbudowę żłobka w ramach naboru wniosków w programie „MALUCH+” 2022-2029 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dofinansowanie wynosi 860 688 zł. Docelowo utworzone zostaną 24 miejsca pobytu dla dzieci do lat 3. Jest to maksymalna liczba miejsc możliwych do utworzenia w ramach programu. Termin realizacji projektu przewidziany jest od kwietnia 2024 roku do czerwca 2026 roku. Jest to kolejny krok do zapewnienia odpowiedniej opieki dla dzieci do lat 3, tak, by ułatwić rodzicom powrót do pracy zawodowej i przeciwdziałać bezrobociu.  Wkrótce gmina Dydnia przystąpi do uruchomienia procedur związanych z realizacją projektu.

216