Ważna informacja w sprawie dowodów osobistych

Dowód osbisty

W najbliższy piątek (5 listopada) w całym kraju nastąpi przerwa techniczna systemu informatycznego do obsługi dowodów osobistych. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, odbiór dowodu osobistego oraz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu tego dnia będzie możliwe tylko do godziny 12.00.

Skrócenie czasu obsługi klientów związane jest ze wdrażaniem przez rząd RP nowych rozwiązań technicznych, umożliwiających wydawanie dowodów osobistych z dodatkową cechą biometryczną tj. z odciskami palców.

Od 8 listopada wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane według nowych zasad – będzie obowiązywał nowy wzór wniosku, a osoba, która ukończyła 12 rok życia będzie zobowiązana do złożenia odcisków palców oraz własnoręcznego czytelnego podpisu.

W wyjątkowych przypadkach podyktowanych względami medycznymi, urzędnik będzie mógł zwolnić z obowiązku złożenia podpisu lub odcisków palców. Czynność odbioru nowego dowodu również będzie wymagała osobistego stawiennictwa w urzędzie. Przy odbiorze dowodu nastąpi weryfikacja odcisków palców zawartych w warstwie elektronicznej dowodu.

Dotychczas wydane dowody osobiste zachowują swoją ważność zgodnie z datą ważności w niej zamieszczoną. Nie ma konieczności wymieniania ich na nowe.

793