Wiwat Maj! 3 Maj!


28 kwietnia, podobnie jak w wielu szkołach w gminie, w Szkole Podstawowej w Dydni odbył się uroczysty apel przybliżający najmłodszym obywatelom wydarzenia sprzed 232 lat. To wtedy właśnie w Polsce wprowadzono w życie ustawę rządową regulującą ustrój państwa. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie spisana konstytucja. Ona kształtowała i umacniała polską państwowość przez następne pokolenia. W oparciu o ten dokument kolejne pokolenia polskich patriotów dążyły do niepodległości.

Najstarsi uczniowie szkoły przypomnieli okoliczności powstawania tego kluczowego dla rozwoju polskiej państwowości dokumentu, stanowiącego filar demokracji i społecznej sprawiedliwości. Najmłodsi zaś wyrecytowali katechizm małego Polaka i z wielkim szacunkiem w przededniu Święta Flagi oddali jej hołd.

Dyrektor szkoły Iwona Pocałuń podziękowała nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie akademii. Podkreśliła, jak ważne jest przypominanie o ważnych wydarzeniach z dziejów narodu, gdyż one kształtują naszą tożsamość i w przyszłości pomagają ustrzec nas przed zagrożeniami. Tych pośrednio doświadczyli także uczniowie naszych szkół, choćby przez kontakty i organizowaną pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Zaproszona na uroczystość wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń podziękowała za zaproszenie i pochwaliła piękną lekcję patriotyzmu w wykonaniu uczniów. Wasze deklaracje i postawy patriotyczne napawają optymizmem. Żeby zbudować silny naród, potrzebujemy zgody, współpracy i zrozumienia. Bez tego zatracimy naszą tożsamość. Już za kilkanaście lat to Wy będziecie decydować o przyszłości kraju, działając tu w swoim środowisku i życzę Wam, by miłość do ojczyzny, szacunek dla narodowych symboli zakotwiczyła się w Waszych sercach i byście byli dumni z tego, że jesteście Polakami. Następnie delegacja harcerzy i zuchów wraz z opiekunami, przewodniczącym rady gminy Piotrem Szulem, wójt gminy i dyrekcją szkoły przeszła przed pomniki „Poległym w Strajku Chłopskim w 1937 roku”, i dąb pamięci Bronisława Wanata, by złożyć wiązanki. Wójt przypomniała wszystkim, by z okazji świąt majowych wywiesić na balkonach flagi i życzyła miłego wypoczynku.

282