Wnioski o dopłaty bezpośrednie 2024

Wnioski

Od 15 marca 2024 r do 15 maja 2024 r. można się ubiegać o przyznanie dopłat bezpośrednich
i obszarowych w ramach kolejnej kampanii.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie zaprasza do punktu doradczego w Urzędzie Gminy w Dydni w celu skorzystania z bezpłatnej pomocy w wypełnieniu wniosków.

Gminny punkt doradczy W Dydni (pokój nr 201) czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30

Telefon kontaktowy: 723 977 311

107