Wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektorskich

Powierzenie

We wtorek, 17 sierpnia 2021 r. w sali narad Urzędu Gminy w Dydni odbyło się uroczyste wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektorskich. Wójt Gminy Dydnia Pani Alicja Pocałuń wręczyła je 5 osobom, które 1 września 2021 r. obejmą funkcję dyrektorów  placówek oświatowych. Akty powierzenia stanowisk otrzymały: 

Pani Dorota Bluj dyrektor Samorządowego Przedszkola w Dydni

Pani Bożena Chorążak dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku

Pani Zuzanna Dmitrzak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce

Pani Iwona Pocałuń dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni

Pani Marta Rybczak p.o. dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabówce

Pani Wójt Gminy Dydnia wręczając akty powierzenia,  pogratulowała objęcia stanowiska oraz złożyła życzenia satysfakcji z pracy zawodowej oraz powodzenia w pełnieniu powierzonej funkcji.

673