101. urodziny Pana Mieczysława

Stulatek

Pan Mieczysław Pytlowany z Dydni w tym roku obchodził swoje 101 urodziny.

Zgodnie z naszą gminną tradycją Jubilata w dniu urodzin odwiedziły Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz kierownik USC w Dydni Małgorzata Pomykała, przynosząc urodzinową kartkę z życzeniami, kwiaty i prezent. Urodzinową wizytę Panu Mieczysławowi złożyły również kierownik placówki terenowej KRUS w Brzozowie Krystyna Paradysz oraz sołtys Dydni Gabriela Wójtowicz.

760