„Złote Gody” 2021

Złote Gody 2021r.

W niedzielę, 29 sierpnia 2021r. 10 par małżonków z terenu Gminy Dydnia obchodziło Jubileusz 50 – lecia Pożycia Małżeńskiego. Łącznie w Gminie odznaczonych Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostało 14 par, jednak 4 głównie ze względów zdrowotnych nie wzięły udziału w uroczystości.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Jabłonce pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Bogusława Zajdla, w trakcie której Jubilaci odnowili złożoną przed 50. laty przysięgę małżeńską. Po Mszy Św. odbyło się okolicznościowe spotkanie w sali domu ludowego w Jabłonce. „Złoci Jubilaci” zostali odznaczeni przyznanymi przez Prezydenta RP Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które wraz z dyplomami gratulacyjnymi i okolicznościowymi upominkami wręczyła Wójt Gminy Alicja Pocałuń, wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Szulem oraz Kierownikiem USC Małgorzatą Pomykałą. Nie zabrakło również życzeń, tradycyjnej lampki szampana oraz wspólnego odśpiewania „Sto lat”.  Przy akompaniamencie weselnej muzyki Jubilaci razem z rodzinami wesoło bawili się przez niedzielne popołudnie. 

Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy  otrzymały następujące pary małżonków: Kazimiera i Edward Bluj, Krystyna i Henryk Chorążak, Zofia i Eugeniusz Cipora, Wanda i Zygmunt Fejdasz, Józefa i Franciszek Kędra, Maria i Bolesław Kot, Aleksandra i Tadeusz Lichoccy, Józefa i Leopold Nowak, Maria i Stanisław Pocałuń, Henryka i Stanisław Sabik, Zofia i Czesław Stanisławczyk, Bogumiła i Franciszek Świątek, Zofia i Kazimierz Wójcik, Helena i Wacław Żaczek.

1211