Wręczenie powierzenia stanowisk dyrektorskich i aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego

mianowanie

W dniu 31 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Dydnia Pani Alicja Pocałuń w obecności dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Gminy Dydnia Pani Jolanty Bieda dokonała wręczenia  powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Niebocku Pani Beacie Dżoń i powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabówce Pani Agnieszce Król-Krzysik. Wójt złożyła nowym dyrektorom serdeczne gratulacje i życzyła powodzenia w realizowaniu powierzonych obowiązków.

Wręczone zostały również akty nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Annie Wolwowicz nauczycielowi Samorządowego Przedszkola w Dydni, Pani Annie Sokołowskiej nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp Ignacego Tokarczuka w Końskiem i Pani Małgorzacie Zając nauczycielowi Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni. Nauczycielom mianowanym życzymy satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela, a także dalszych sukcesów na niwie edukacji.

798